Hoppa till innehåll

Mediebank

Vill du berätta om vårt samarbete?

Har du fått understöd av SKiB? Eller kanske ska du skicka ut ett pressmeddelande? Här hittar du logotyper och vår presentationstext. I sociala medier kan hashtaggarna #SKiB och #SvenskaKulturfondeniBjörneborg användas.

SKiB-logotyperna

Vår logotyp kan användas i material som presenterar projekt som har fått stöd av oss. För digitalt material lämpar sig rgb-formatet medan cmyk-formatet passar tryckt material.

Här kan du ladda ner våra logotyper

Presentationstext

Vi önskar att understödsmottagare och samarbetspartner bifogar följande presentation i pressmeddelanden och annat material som rör stiftelsen.

Svenska Kulturfonden i Björneborg (SKiB) är en oberoende, privat stiftelse som sedan 1919 arbetar för att främja svenska kultursträvanden i Björneborg och Satakunta. Som huvudman för Björneborgs svenska samskola arbetar SKiB för flerspråkighet och livslångt lärande inom en nordisk kulturram. SKiB stöder också regional kultur och erbjuder seniorboende i Björneborg. Mer information: www.skib.fi

För mer material, ta gärna kontakt

ANNA KYHÄ-MANTERE
kultur- och kommunikationsdirektör
040 742 5199