Hoppa till innehåll
Tillbaka

I björnarnas stad – Akseli Gallen-Kallelas tid i Björneborg

Jubileumsseminarium 28.1.2023

I björnarnas stad – Akseli Gallen-Kallelas tid i Björneborg

År 2023 är det 120 år sedan freskerna till Juséliusmausoleet i Björneborg färdigställdes av Akseli Gallen-Kallela. För att fira händelsen ordnar Gallen-Kallela Museet och SKiB (Svenska kulturfonden i Björneborg) i samarbete ett skolbesök vid Björneborgs Svenska Samskola fredagen den 27 januari 2023 och ett jubileumsseminarium (på finska) lördagen den 28 januari 2023.

Med seminariet berättar man om den korta, men oerhört betydelsefulla tiden för konstnären i “björnarnas stad”. Akseli Gallen-Kallela, född i Björneborg tillbringade sin barndom i Tyrvis, men återvände tillsammans med familjen till födelseorten under åren 1901–1903 där konstnären målade de berömda freskerna för Juséliusmausoleet som blev en av höjdpunkterna för hans konstnärskarriär. I freskerna skildrade han ”vårt folks stilla slingrande bana längs livets ås in i Tuonelas armar”. Nya forskningsperspektiv har lyft t.ex. freskernas bildvärlds koppling till esoteriskt tänkande.

Välkommen på lördag 28.1 till jubileumsseminariet i Mikaelsgårdens festsal (Mikonkatu 20–22, 28100 Björneborg).

Det är gratis inträde till seminariet, men endast 80 första ryms med.

Seminariets program

14:00-14:15 Välkomstord. Museichef Tuija Wahlroos, Gallen-Kallela Museet (på finska och på svenska)

14:15-15:00 FD, fackboksförfattare Helena Ruuska: Glimtar ur familjelivet i “björnarnas stad” (på finska)

15:00-15:30 Pianist Tiina Karakorpi: Musikalisk essä om Mary Gallén. 1. session

15:30-16:00 Kaffepaus

16:00-16:45 FD Nina Kokkinen: Gåtan kring Juséliusfreskernas bildspråk (på finska)

16:45-17:15 Pianist Tiina Karakorpi: Musikalisk essä om Mary Gallén. 2. session

Presentation av uppträdare

FD Nina Kokkinen har i sitt forskningsarbete lyft fram finska konstnärernas förhållande till esoteriskt tänkande vid sekelskiftet 1900. Våra mest kända konstnärer var intresserade av bl.a. teosofi och andlighet som gav också sin särprägel i konstnärligt tänkande. I sin doktorsavhandling (2019) Totuudenetsijät: vuosisadanvaihteen okkulttuuri ja moderni henkisyys Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja Hugo Simbergin taiteessa forskade Kokkinen i Akseli Gallen-Kallelas, Pekka Halonens och Hugo Simbergs konst med omfattande källmaterial bestående bl.a. av brevväxlingen mellan konstnärerna.

I fackboksförfattare FD Helena Ruuskas forsking om Mary Galléns liv (1868–1947) avspeglas konstnärshustrun som en modern, aktiv kvinna som ställde sin egen karriär som pianist åt sidan då hon gifte sig med konstnärsberömdheten Gallen-Kallela i maj 1890. Helena Ruuska forskade i familjens opublicerade brevarkiv och med detta material belyser hon Marys fascinerade liv under den äktenskapliga äventyrsresan från karelska vildmarken till savannerna i brittiska Östafrika utan att glömma den krävande vardagen som Mary tog hand om i familjens olika hem både i Finland och i utomlands. Boken Olisit villiä villimpi. Mary Gallen-Kallela kom ut 2021.

Pianist Tiina Karakorpi har forskat i Mary Gallen-Kallelas notarkiv och konstruerar med sin musikaliska essä en mångfacetterad helhetsbild av kompositörer och musik som stod Mary Gallen-Kallela nära. Karakorpi är speciellt intresserad av 1800-talets kvinnliga kompositörer och deras livsverk som har blivit i marginalroll i musikens värld. I sin doktorsavhandling för Sibeliusakademin forskade Karakorpi i konstnärskapets och moderskapets sammanflätning.

Frågor?

Frågor relaterade till seminariet kan skickas via e-post till seminariekoordinator Elias Djupsjö, elias.djupsjo@gallen-kallela.fi

Seminariets officiella hashtags: #gallenkallelaibjörnarnasstad #gallenkallelakarhujenkaupungissa #gallenkallela #akseligallenkallela #skib #svenskakulturfondenibjörneborg #gallenkallelamuseet #gallenkallelanmuseo