Hoppa till innehåll
Tillbaka

Föreståndare till BSS Daghemmet

Vill du arbeta för flerspråkigheten i Björneborg?

Vi söker föreståndare till BSS Daghemmet

I BSS Daghemmet deltar barnen i en språkstig, som vi hoppas ska fortsätta till gymnasiet. Vi är en gemenskap som utvecklas och växer, och där din uppgift är att leda verksamheten i daghemmets nio avdelningar. Du arbetar i nära samarbete med chefen för småbarnspedagogiken. Du jobbar primärt i en av barngrupperna och du ansvarar som föreståndare bland annat för:

  • Att organisera arbetet på avdelningarna i vardagen
  • Utvecklingen av den pedagogiska verksamheten
  • Att leda personalmöten
  • Att hålla utvecklingssamtal med personalen
  • Arbetspasslistorna och godkännande av arbetstider

Vi letar efter en bestämd lagspelare, en person som har en lång erfarenhet av småbarnspedagogiken och som vill utveckla daghemmets verksamhet. Du är öppen och nyfiken på att lära dig nytt och blicka framåt fördomsfritt.

Du leder med exempel och ser till att verksamheten håller hög kvalitet, där vi lyssnar på barnen och för dialog med familjerna. Du är en del av en omgivning som utvecklas, där vi förverkligar småbarnspedagogik enligt vår egen språkstrategi. Du är ansvarsfull och vill utveckla den egna arbetsgemenskapen.

Vi vill att vårt daghem ska växa med måtta. I och med det nya campuset får skolan fler platser för elever och för barnen börjar språkstigen nästan alltid via daghemmet. Din uppgift är att tillsammans med din förman leda denna förändring för daghemmets del. Många av barnen har en finskspråkig bakgrund och de lär sig svenska i egen takt. Vår uppgift är att stöda barnen i detta. Alla barn behandlas som individer.

Behörighetskraven enligt lagen för småbarnspedagogik, 6 kapitlet, paragraf 31, som träder i kraft den 1.1.2030. Ytterligare behörighetsvillkoren för uppgiften som föreståndare som ansvarar för verksamheten vid ett daghem är behörighet för uppgiften som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik enligt 26 eller 27 § och minst pedagogie magisterexamen samt tillräcklig ledarskapsförmåga.

Vi kan erbjuda:

  • en fast anställning
  • en modern arbetsomgivning och en arbetsplats där vi gör tillsammans
  • bra förmåner såsom Smartum-sedlar och fri användning av simbassäng och gym
  • täckande arbetshälsovård

Intresserad? Gå in på skib.fi/dagis för mera information om BSS Daghemmet. Du kan också ställa frågor till Jennie Lipasti, chef för småbarnspedagogiken, på jennie.lipasti@bjss.fi eller 044 986 5300.

Du kan söka jobbet senast 2.4 genom att skicka en fritt formulerad ansökan till bss@bjss.fi

Våra kundlöften:

Vad är kärlek? Kan en björn vissla? Vår naturliga nyfikenhet på världen och vår öppenhet för nya erfarenheter utför en viktig grogrund för kreativitet: förmågan att skapa nytt och lösa utmaningar då de dyker upp. På BSS Daghemmet lär sig barnen de här färdigheterna genom lek, fysisk aktivitet och natur- och kulturupplevelser. I vår flerspråkiga uppväxtmiljö får barnen prova på nya saker och utvecklas enligt den individuella språkstigen och planen för småbarnspedagogik. Vi är tacksamma över vår yrkeskunnig personal, den öppna dialogen med föräldrarna, lagom små grupperna, välplanerade och nyligen renoverade lokalerna samt det goda samarbetet med skolan och seniorverksamheten. Tillsammans erbjuder vi en hemtrevlig och trygg miljö att växa och utvecklas i. Nyfikenheten bor i oss alla, låt den blomma!

Björneborgs svenska samskola (BSS) erbjuder en lärostig som sträcker sig från daghem till gymnasiet. Skolan är privat och grundades 1892. Skolan upprätthålls av Svenska Kulturfonden i Björneborg (SKiB), en stiftelse som arbetar för flerspråkighet, livslångt lärande, tolerans och jämlikhet i Björneborg och Satakunta.