Skip to content
Svenska Kulturfonden i Björneborg, SKiB on sitoutumaton ja yksityinen säätiö, joka edistää monikielisyyttä, elinikäistä oppimista ja suvaitsevaa, tasa-arvoista kehitystä Porissa ja Satakunnassa

Hallitus

SKiB-säätiön hallitus

Svenska Kulturfonden i Björneborg -säätiötä johtaa hallitus, joka huolehtii säätiön toiminnan ja varallisuuden huolellisesta hoidosta sekä säätiön perustarkoituksen toteutumisesta.

Säätiön hallitukseen kuuluvat

Oskar Björndahl
Puheenjohtaja
050 539 0058
Camilla Molander-Ruuttu
Varapuheenjohtaja
040 583 0675
Liisa Laurila
Sihteeri
044 701 1041
David Sundvik
Kassanhoitaja
050 574 0176
Erik Rosenlew
Jäsen
040 525 6030