Skip to content
Svenska Kulturfonden i Björneborg, SKiB on sitoutumaton ja yksityinen säätiö, joka edistää monikielisyyttä, elinikäistä oppimista ja suvaitsevaa, tasa-arvoista kehitystä Porissa ja Satakunnassa

Hallitus

SKiB-säätiön hallitus

Svenska Kulturfonden i Björneborg -säätiötä johtaa hallitus, joka huolehtii säätiön toiminnan ja varallisuuden huolellisesta hoidosta sekä säätiön perustarkoituksen toteutumisesta.

Säätiön hallitukseen kuuluvat

  • Oskar Björndahl, puheenjohtaja
  • Camilla Molander-Ruuttu, varapuheenjohtaja
  • Liisa Laurila, sihteeri
  • David Sundvik, kassanhoitaja
  • Peter Ahlström, jäsen