Skip to content

Apurahat

Kulttuuriteot tarvitsevat paitsi tekijöitä, myös tukijoita

SKiB tukee vuosittain ruotsinkielisiä yhteisöjä ja jakaa apurahoja. Meillä on ollut ilo tukea Lainsuojattomat-teatterifestivaalia, Seniorit ja kulttuuri Porissa -yhteishanketta, Mairea-säätiön arkistoa, Satakunnan museota, useita konsertteja ja esiintymisiä Satakunnan kouluissa unohtamatta lasten riemun kiljahduksia Liisantorin tekojäällä.
Tutustu säätiömme tukemiin hankkeisiin ja tapahtumiin täältä.

Näin haet apurahaa

SKiB-säätiö myöntää toiminta-apurahoja ja hankeapurahoja.

Hankeapuraha

Hankeapurahaa voivat hakea yhteisöt, työryhmät tai henkilöt Porin ja lähialueen ruotsinkielistä kulttuuria edistäviin hankkeisiin.

Hankeapurahaa voi hakea kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Seuraavan kerran SKiB:n hallitus käsittelee hakemuksia loppuvuodesta 2022. Tätä varten hankeapurahahakemus tulee lähettää lokakuun 2022 loppuun mennessä sähköpostitse osoitteeseen ansokan@skib.fi.

Toiminta-apuraha

Toiminta-apurahaa voivat hakea Porissa ja lähiseudulla ruotsinkielistä toimintaa harjoittavat yhteisöt.

Apurahaa haetaan seuraavan vuoden toimintaan syksyllä täyttämällä toiminta-apurahahakemus. Hakemukseen tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätös, mukaan lukien toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus sekä toimintasuunnitelma ja budjetti sille vuodelle, jolle tukea haetaan.

Hakemus on lähetettävä marraskuun loppuun mennessä sähköpostitse osoitteeseen ansokan@skib.fi.
Hakemukset käsitellään SKiB-säätiön hallituksessa ennen vuodenvaihdetta.

Näin hakemukset käsitellään

Valmistelemme hakemukset säätiön hallituksen käsiteltäväksi ja pyydämme tarvittaessa hakijoilta lisätietoja. Säätiön hallitus käsittelee kaikki hakemukset ja päättää apurahoista. Hakijoille ilmoitetaan hallituksen päätöksestä sähköpostitse.

Ohjeet apurahan saajalle

Myönnetyt varat maksetaan päätösilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Hankkeen päätyttyä apurahan saajan tulee raportoida myönnettyjen varojen käytöstä säätiölle.

Apurahan saajan tulee mainita SKiB-säätiön nimi paino- ja digituotteissa sekä sosiaalisessa mediassa. Säätiön logon ja esittelytekstit voit ladata mediapankistamme.

Kysy lisää apurahoista

Lisätietoa apurahoista antaa Anna Kyhä-Mantere, 040 742 5199, anna.kyha-mantere@skib.fi.