Hoppa till innehåll

Fakturering

Vi har övergått till elektronisk hantering av fakturor och önskar att motta våra fakturor i elektronisk form.
Om ert företag inte kan skicka e-fakturor till oss, eller skicka fakturor till vår e-post, kan ni skicka pappersfakturorna till
vår skanningstjänst.

Vi tar inte emot fakturor på vår besöksadress.

E-fakturor

Svenska Kulturfonden i Björneborg, stiftad 19 7/10 19 av Hjalmar Widbom sr, 0225051-3
E-fakturaadress: 003702250513
Operatör: Maventa (003721291126)
Förmedlings ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH*
*Ifall ni inte har möjlighet att skicka direkt till Maventas förmedlings ID från ert e-faktureringsprogram, bör ni använda detta förmedlnings ID.

Fakturor per e-post till skanningstjänsten

 • Vi ber er att endast skicka fakturor till nedanstående adress.
 • Fakturor som skickas per e-post skall inkluderas som bilagor i PDF-format. Ifall fakturan innehåller bilagor, skall dessa vara inkluderade i samma fil som själva fakturan.
 • Adressen för e-post fakturor: 02250513@scan.netvisor.fi
 • Ni kan skicka flera fakturor i en och samma e-post, dock bör varje faktura vara en enskild pdf-fil. Alla filer bör även ha olika namn.
 • En enskild e-post får högst vara 5MB.
 • PDF-filerna bör vara äkta PDF-filer (PDF version 1.3 eller nyare).
 • PDF-fakturorna får inte vara låsta eller krypterade med lösenord.
 • Dokumentets storlek får högst vara 210 x 297 mm.
 • Tillåtna tecken för filens namn är följande: a-z, A-Z, 0-9, vänligen använd ej specialtecken då ni namnger filerna.

Skanningstjänst för pappersfakturor

För att kunna förmedla fakturan snabbt och pålitligt till mottagaren, bör adressuppgifterna vara fullständiga både i
fakturan och på kuvertet.
Svenska Kulturfonden i Björneborg, stiftad 19 7/10 19 av Hjalmar Widbom sr
02250513
PL 100
80020 Kollektor Scan

 • Vänligen skicka inget annat till skanningsadressen än de fakturor och bilagor som skall skannas. Posten läser automatiskt in i vår leverantörsreskontra och inget annat material (till exempel kvitton, företagspresenter, kreditkort, entrébiljetter) förmedlas vidare via skanningstjänsten.
 • För att uppnå det bästa slutresultatet för att automatiskt identifiera fakturorna, ber vi er att endast använda svart text på vitt botten.
 • Vänligen använd inte nitar då ni skickar fakturor till skanningstjänsten.