BssUtbildningsverksamheten omfattar småbarnspedagogik, för- och grundskola och gymnasiet. Utbildningsverksamheten handhas av SKiBs dotterbolag Björneborgs svenska samskolas ab, Bss. Gå till Bss hemsidor.