SKiB
Svenska Kulturfonen i Björneborg

Om Ålderdomshjälpen i Björneborg

Fonden benämnd Ålderdomshjälpen i Björneborg fick sin början år 1960 genom en testamenterad donation till Svenska Kulturfonden i Björneborg gjord av affärsmannen Werner Petrell. År 2016 utökades förmögenheten och verksamheten då fonden av föreningen De Gamlas Hem mottog en betydande donation bestående av fastigheter och värdepapper.

Fondens ursprungliga syfte att med direkta understöd stöda äldre personers ekonomi har genom samhällets ökade sociala roll blivit svårt att uppfylla. Fondens syfte i modern tid är att skapar förutsättningar för en aktiv, gemenskaplig och god tillvaro i senare delen av livet. Sitt syfte uppfyller fonden genom att erbjuda hinderfritt senioranpassat boende och genom ett verksamhetskoncept kallat Gott åldrande.

 

Seniorboende

Fonden har hinderfria senioranpassade bostäder på två adresser i Björneborg, det första huset med 24 av bostäderna är i samband med stiftelsens mångfunktionshus Mikaelsgården vid Liisantori och det andra huset planeras som bäst till sjätte stadsdelen. Det nya husets planerade byggstart är sommaren 2017 och huset är enligt plan inflyttningsklart hösten 2018.

Läs mer om seniorboendet

 

Verksamhetskonceptet Gott åldrande

Ålderdomshjälpens koncept Gott Åldrande strävar efter att stöda äldre personer att ha en aktivt, gemenskaplig och god tillvaro. Verksamhetsledare för Gott åldrande ordnar med träffar, program, kurser mm. Verksamhetsledaren kan också hjälpa i förtroende i ärenden som man kan behöva stöd med. Deltagande i verksamheten är enligt egen vilja och behov.