SKiB
Svenska Kulturfonden i Björneborg

Ålderdomshjäpens nya seniorhus "Hilla" har tagits i bruk

Hillas första invånare flytta in i huset i början på februari. Husets vissa detaljer är ännu ofärdiga men de första erfarenheterna från invånarna har varit övervägande positiva. Färdigställandet av huset fortsätter under våren.

Hilla
Bild: Martin Sommerschield, Kuvio Oy

Huset är speciellt planerat för att erbjuda hinderfritt gemenskalpligt seniorboende i en ljus och hemtrevlig miljö. Huset är byggt i trä och har totalt 26 bostäder i tre våningar. Källarvåningen har garage för bilar.

Hilla
Bild: Martin Sommerschield, Kuvio Oy

Hilla är beläget vid Trekolikvarteret som bildar en fin helhet där huset delar trädgården med ett klassiskt trädhuset från början av 1900-talet benämnt Torkel. Torkel kommer att renoveras under perioden sommaren 2019 - våren 2020. Efter renoveringen erbjuder Torkel en trivsam servicehelhet med café/restaurang, bastu och matsal. Torkel kommer också att ha ett antal bostäder.

Hilla
Bild: Martin Sommerschield, Kuvio Oy

Hilla är planerad av arkitektbyrån Rudanko + Kankkunen med Hilla Rudanko som huvudplanerare

För att fråga mer om Hilla eller Trekoli kontakta Ålderdomshjälpens koordinator