SKiB
Svenska Kulturfonen i Björneborg

Gott åldrande

Konseptet gott åldrandes syfte är att skapa välmående och samhörighet bland de seniorer som bor antingen i Mikaelsgården eller Tuomarinkulma