Svenska Kulturfonden i Björneborg

Allmänt

Svenska Kulturfonden i Björneborg, stiftad den 19 7/10 19 af Hjalmar Widbom är en privat oberoende stiftelse vars syfte är "befrämjande av de svenskspråkiga kultursträvanden i Björneborg med omnejd". Svenska Kulturfonden i Björneborg förvaltar Werner Petrells fond Ålderdomshjälpen i Björneborg.

Svenska Kulturfonden i Björneborgs syfte uppfylls genom understöd till svenskspråkig utbildningsverksamhet i Björneborg, svenskspråkig föreningsverksamhet i Björneborg och projekt med svenskspråkig anknytning i Björneborg med omnejd.

Fonden Ålderdomshjälpen i Björneborgs syfte uppfylls genom att erbjuda seniorer hinderfritt boende i en trivsam miljö och genom understöd till seniorverksamhet.

Administration

Stiftelsen administreras av dess styrelse. Styrelsen består av fem medlemmar, som väljs för en tre-årig mandatperiod. Styrelsemedlemmar är:
Erik Rosenlew, ordförande
Oskar Björndahl, viceordförande
Camilla Molander-Ruuttu, koordinator kulturutskottet
Liisa Kotka, sekreterare
David Sundvik, kassör och koordinator fastighetsutskottet

I fastighetsutskottet ingår representater för användare av fastigheterna vid Liisantori. Kulturutskottet samarbetar med ett antal olika kulturaktörer inom den svenskspråkiga kulturverksamheten. Arbetsutskottet förbereder styrelsens arbete. Stiftelsens förmögenhet förvaltas i samråd med väl etablerade aktörer inom förmögenhetsförvaltnings branschen. 

Historia

Handelsmannen Hjalmar "Jammi" Widbom grundade fonden och donerade 50 000 mark som startkapital. När han dog 1929 fick fonden dessutom en avsevärd del av Widboms arv.

Widbom var en ansedd profil i Björneborg. Han satt i stadsfullmäktige och i flera nämnder, bl.a. hamnnämnden och i styrelsen för Satakunnan Museo, vars ordförande han var i 15 år. Han donerade också pengar för att ge stadsborna rinnande vatten i deras hem.

I Björneborgs Tidnings nekrolog över Hjalmar Widbom skrev chefredaktören Carl von Diederichs den 21 maj 1929:

”Aldrig mera skall Jammi öppna Björneborgs Tidnings dörr för att prata bort några minuter, spörja om nyheter eller själv meddela sådana. Aldrig mera skall hans röst ljuda i telefonen med påpekande av det eller det, som borde observeras i tidningen.

Hjalmar Widbom var icke så lite originell. En godhjärtad, vänsäll, rakryggad och linjerät människa och karaktär var han. Han kompromissade aldrig. Och han var en varm vän av vår svenska odling, tänkte och handlade svenskt. Vår ort och vår svenska befolkning förlorar i honom en av sina bästa medborgare och medlemmar.”

Följande betydande donation till Svenska Kulturfonden i Björneborg kom 1942 då handelsmannen Axel Grönfeldt donerade hela sin kvarlåtenskap till stiftelsen.

Den tredje handelsmannen som donerade sin kvarlåtenskap till Svenska Kulturfonden i Björneborg var Werner Petrell. Han dog 1960. Tack vare Petrells fond Ålderdomshjälpen i Björneborg erbjuder Mikaelsgården i dag pensionärsbostäder.

En donation har stiftelsen fått av industrin, närmare bestämt av Rauma-Repola. Bolaget donerade de aktier i Björneborgs svenska samskolas aktiebolag (Bss) som tidigare funnits i Oy W. Rosenlew Ab:s ägo. Därigenom kom Svenska Kulturfonden i Björneborg att bli majoritetsägare i Bss.

 

Dotterbolag

Stiftelsen är majoritetsägare i Björneborgs svenska samskolas ab och enda ägare i fastighets ab. Mikonkatu 20-22, Mikaelsgården. Läs mer om koncernen under Koncern.