Svenska Kulturfonden i Björneborg

Yleistä

Svenska Kulturfonden i Björneborg on Porissa toimiva yksityinen, sitoutumaton ja yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoitus on ruotsinkielisen kulttuuritoiminnan tukeminen Porissa ja Porin ympäristössä.

Säätiön merkittävimmät tuensaajat ovat Svenska Barnträdgården i Björneborg ja Björneborgs svenska samskola. Muita toiminnantuen vastaanottajia ovat Porissa toimivat yhdistykset, joilla on säätiön tarkoituksen mukaista ruotsinkielistä toimintaa. Toimintatukien lisäksi säätiö tukee vuosittain useita eri hankkeita, joiden tarkoitus on yhteneväinen säätiön tarkoituksen kanssa. 

Tuen hakeminen

Säätiö myöntää toiminta- ja hanketukia. Toimintatukea voidaan myöntää yhdistyksille ja yhteisöille, joiden toiminta on yhteneväinen säätiön tarkoituksen kanssa. Hanketukea voidaan myöntää henkilölle, työryhmälle tai yhteisölle, joiden hankkeen tavoitteet ovat yhteneväiset säätiön tarkoituksen kanssa. Tuen hakemisesta on lisätietoja tämän sivuston sivulla Understöd.

Yhteystiedot Svenska Kulturfonden i Björneborg r.s

Osoite Otavankatu 16
28100 Pori

Hallitus

puheenjohtaja

Erik Rosenlew
puh. 040 525 60 30
varapuheenjohtaja Oskar Björndahl
sihteeri Liisa Kotka
rahastonhoitaja David Sundvik
kulttuurityöryhmän
koordinaattori
Camilla Molander-Ruuttu
sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@skib.fi

Yhteystiedot Mikaelsgården

osoite  Mikonkatu 20-22
 28100 Pori
   
Konttoripäällikkö Annika Urpunen
puh 044 742 0036
sähköposti annika.urpunen@skib.fi
   
Isännöitsiä Saku Laaksonen
puh 050 591 3086
sähköposti saku.laaksonen@porinisannointikeskus.fi
   
Vahtimestari  Juha Vuorsola
puh  044 269 76 25
sähköposti  juha.vuorsola@mikaelsgarden.fi
   
Svenska Barnträdgården i Björneborg
Johtaja  Marie Lågland
puh  02 634 8840 tai 044 334 8840
sähköposti  marie.lagland@barntradgarden.fi
   
Ravintola Mikael - Amica
Ravintolaesimies  Tiina Koskenranta
puh  040 648 4778
sähköposti  mikael@amica.fi
   
Training Studio Aqua
Yrittäjä Anna Haaslahti
puh 040 183 2322
sähköposti  anna.haaslahti@gmail.com