Mångsidig kulturverksamhet är kärnan i Svenska Kulturfonden i Björneborg

Svenska Kulturfonden i Björneborg, SKiB, grundad 1919 av Hjalmar Widbom, är en obunden allmänyttig stiftelse vars syfte är att understöda svenskspråkig kulturverksamhet i Björneborg med omnejd

Sitt syfte uppfyller stiftelsen genom att verka som huvudman för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken samt grund- och gymnasieutbildningen. Björneborgs svenska samskolas ab, Bss, är SKiBs dotterbolag.

SKiB understöder svenskspråkig kulturverksamhet genom verksamhets- och projektunderstöd.

Utöver kulturverksamheten förvaltar stiftelsens en fond testamenterad av Werner Petrell, benämnd Ålderdomshjälpen i Björneborg. Fonden förvaltas i enlighet med testaminatorns vilja av stiftelsens styrelse.

Läs mer om Bss

Läs mer om Ålderdomshjälpen