Mångsidig kulturverksamhet är kärnan i Svenska Kulturfonden i Björneborg

Svenska Kulturfonden i Björneborg, grundad 1919 av Hjalmar Widbom, är en obunden allmänyttig stiftelse vars syfte är att understöda svenskspråkig kulturverksamhet i Björneborg med omnejd

Stiftelsens vision är att vara en ansedd svensk kulturaktör som genom egen och understödd kulturverksamhet, i enlighet med stiftelsens syfte, skapar ett betydande kulturellt mervärde i Björneborg med omnejd.

Utöver kulturverksamheten förvaltar stiftelsens en fond testamenterad av Werner Petrell benämnd Ålderdomshjälpen i Björneborg. Fonden förvaltas i enlighet med testaminatorns vilja av stiftelsens styrelse. Läs mer om Ålderdomshjälpen.

Kulturverksamhetens delområden

Stiftelsens verksamhet är indelad i fyra delområden; undervisning på svenska i Björneborg, utrymmen och stödfunktioner för undervisnings- och kultur på svenska, understöd för svenskspråkig kulturverksamhet och egendomsförvaltning.

Undervisning på svenska i Björneborg

Utrymmen och stödfunktioner för undervisnings- och kulturverksamhet på svenska

Understöd för svenskspråkig kulturverksamhet

Stiftelsen har två former av understöd; verksamhets- och projektunderstöd

Egendomsförvaltning