SKiB
Svenska Kulturfonden i Björneborg

Projektunderstöd våren 2020

Svenska Kulturfonden i Björneborg lediganslår projektmedel att sökas våren 2020. Ansökningarna skall vara stiftelsen tillhanda senast fredagen 8.5.2020

Projekt som kan beviljas understöd skall i enlighet med stiftelsens syfte befrämja svenskspråkiga kultursträvanden och kan t.ex vara forskning, litteratur, konst, scenkonst, resor, utbildning mm.

Ansökan görs företrädesvis med stiftelsens ansökningsformulär för projektunderstöd, som skickas med mejl till ansokan@skib.fi. Ansökningen kan också vara fritt formulerad, men ska då innehålla de uppgifter som anges i formuläret. Läs mer om ansökningsförfarandet på ansökningssidan.

Stiftelsen Svenska Kulturfonden i Björneborgs syfte är att befrämja svenska kultursträvanden i Björneborg med omnejd. Stiftelsen kan på ansökan bevilja personer, arbetsgrupper och samfund understöd för projekt som är likriktade med dess syfte.