SKiB
Svenska Kulturfonden i Björneborg

Svenska Kulturfonden i Björneborg och Bss följer aktiv med hur situationen med coronavirusepidemin utvecklas och genomför skyddande och bromsande åtgärder.

Svenska Kulturfonden i Björneborg ja Bss seuraavat aktiivisesti koronavirusepidemian kehittymistä sekä suorittavat suojelevia ja jarruttavia toimia.

jatkuu suomeksi alla

Coronaviruset (COVIID-19) har nu också i Finland förorsakat en epidemi. SKiB och Bss följer aktivt med utvecklingen av situationen. SKiB och Bss följer också de instruktioner som myndigheterna ger. Speciellt viktigt är att skydda de personer som tillhör riskgrupperna och att bromsa upp spridningen av viruset.

Som åtgärder har vi stängt hela fysio-avdelningen, simbassängen och bastuavdelningen. Användningen av matsalen och Träffis har också begränsats. Alla extra evenemang i Mikaelsgården och skolhusen är backade eller senareställda. Studentexamensproven ordnas i enlighet med Studentexamensnämndens tidtabell.

Allmänt uppmanar vi närstående och vänner att på distans aktivt hålla kontakt med personer som det är viktigt att skydda för viruset. Ring, använd videokonferans, chatta, alla distans sätt är bra.

Följ de intruktioner som ges till allmänheten genom tillförlitlig media.

Bss informerar om sina åtgärder till vårdnadshavarna via Wilma. SKiBs kontakter till seniorerna hålls i normal ordning via seniorkoordinatorn.

-----

Svenska Kulturfonden i Björneborg ja Bss seuraavat aktiivisesti koronavirusepidemian kehittymistä sekä suorittavat suojelevia ja jarruttavia toimia.

Koronavirus (COVIID-19) on nyt myös Suomessa aiheuttanut epidemian. SKiB ja Bss seuraavat aktiivisesti tilanteen kehittymistä. SKiB ja Bss seuraavat ja noudattavat myös viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Erityisen tärkeää on suojella riskiryhmiin kuuluvia ja jarruttaa viruksen leviämistä.

Toimenpiteinä olemme sulkeneet Mikaelsgårdenin fysio-osaston, uima-altaan ja saunat. Ruokasalin ja Träffiksen käyttöä on myös rajoitettu. Kaikki varsinaisen toiminnan ulkopuoliset tilaisuudet on Mikaelsgårdenissa ja koulutaloissa peruttu tai siirretty myöhemmäksi. Ylioppilakirjoitukset järjestetään Ylioppilaslautakunnan aikataulun mukaisesti.

Yleisesti kehoitamme läheisiä ja ystäviä aktiivisesti pitämään etäyhteyttä henkilöihin joita tulee suojella virustartunnalta. Soita, käytä videokokousta, chattaa, kaikki etätavata ovat hyviä.

Seuraa yleisölle luotettavan median kautta annettavia ohjeita.

Bss tiedottaa toimistaan huoltajille Wilman kautta. SKiB pitää yhteyttä senioreihin normaalisti seniorikoordinaattorin toimesta.