Svenska Kulturfonden i Björneborg

Paviljongen ti. 12.7

Tidpunkt 12.7.2016 kl. 10:00
Plats Medborgartorget
Beskrivning

Paviljongen på Medborgartorget öppet- Finlands Svenska Idrott inspirerar i Paviljongen!

Lär dig de nyaste hopprepstrixen och bekanta dig med konceptet Hoppa Rep. Finlands Svenska Idrotts hopprepsinstruktörer finns på plats hela dagen.

Paviljongen öppen kl. 10:00 - 17:00

Arrangör Folktinget och Finlands Svenska idrott
Inträde
Anmälan
Annat
Karta