Svenska Kulturfonden i Björneborg

Hoppa rep-show

Tidpunkt 12.7.2016 kl. 10:20
Plats MTV-lava, Medborgartorget
Beskrivning

Finlands Svenska Idrott: Hoppa rep-
show

Arrangör Finlands Svenska Idrott
Inträde
Anmälan
Annat
Karta