Svenska Kulturfonden i Björneborg

Allmänt

Stiftelsen är moderbolag i en koncern som bildas av Svenska Kulturfonden i Björneborg samt Björneborgs svenska samskolas ab och Fastighets ab. Mikonkatu 20-22 (Mikaelsgården) som dotterbolag. 

Björneborgs svenska samskolas ab, Bss

Stiftelsen är majoritetsägare av Björneborgs svenska samskolas ab, Bss, som bedriver svenskspråkig skolverksamhet i Björneborg. Skolan ger undervisning inom grundläggande utbildning, årskurserna 0-6 och 7-9 samt gymnasieutbildning. Läs mer om skolans verksamhet på skolans web-sidor.

Fastighets ab. Mikonkatu 20-22 (Mikaelsgården)

Stiftelsen är ensam ägare av mångfunktionshuset Mikaelsgården. Mikaelsgården har utrymmen för Svenska Barnträdgården i Björneborg och vissa klasser vid Bss, matsal, festsal, motionsutrymmen med simbassäng och fysio samt seniorbostäder. Läs mer om de olika verksamheterna i Mikaelsgården under Mikaelsgården.