Fastighetsaffär uppfyller långtida dröm

Planeringen av länge önskade tilläggsutrymmen för utbildningsverksamheten på svenska i Björneborg kan påbörjas.

Svenska Kulturfonden i Björneborg, SKiB, har idag, tis. 30.1, köpt hela Kiinteistö Oy Tukkuris aktiestock av T.M. Palojoki Oy och Touko Palojokis arvingar. Företaget äger fastighetshelheten vid Eteläpuisto 15 i Björneborg. Fastigheten är grannfastighet till Björneborgs svenska samskola, som ägs av SKiB.

- I och med affären går en långtida dröm i uppfyllelse glädjs SKiBs ordförande Erik Rosenlew. Under våren startar vi planeringen av framtida utbildningsutrymmen och den nu köpta fastigheten ger oss helt nya möjligheter. Allt mångsidigare förväntningar ställs på utbildningsverksamheten och för det behövs ändamålsenliga utrymmen.

Också Palojokis är nöjda över att affären gjordes just med SKiB.

- För oss är det viktigt att vi hittade en köpare för Tukkuri som värdesätter björneborgsk kulturtradition och vill utveckla fastigheten i den andan, konstaterar verkställande direktör Juha Mäenpää.

SKiB är en allmännyttig och obunden stiftelse vars syfte är att understöda svenskspråkig kulturverksamhet i Björneborg med omnejd. Sitt syfte uppfyller stiftelsen främst genom att stöda svenskspråkig utbildningsverksamhet.

Ytterligare uppgifter ges av Erik Rosenlew, erik.rosenlew@skib.fi, 040 525 6030

Kiinteistökauppa toteuttaa pitkäaikaisen haaveen

Ruotsinkielisen koulutoiminnan kauan kaivattujen lisätilojen suunnitteleminen voi alkaa.

Svenska Kulturfonden i Björneborg, SKiB, on tänään, ti. 30.1., tehdyllä kaupalla ostanut Kiinteistö Oy Tukkurin koko osakekannan T.M. Palojoki Oy:ltä ja Touko Palojoen perillisiltä. Yhtiö omistaa Porissa osoitteessa Eteläpuisto 15 sijaitsevan kiinteistökokonaisuuden. Kiinteistö sijaitsee SKiBn omistaman Björneborgs svenska samskolanin naapurissa.

- Kaupan myötä pitkäaikainen haaveemme toteutuu, voimme kehittää hyvällä paikalla sijaitsevaa koulutoimintaamme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, säätiön puheenjohtaja Erik Rosenlew iloitsee. Tulemme kevään aikana käynnistämään koulutustilojemme tarkastelun ja tänään ostettu kiinteistö tuo paljon lisämahdollisuuksia. Koulutoimintaan kohdistuu entistä monipuolisempia odotuksia ja tässä kehityksessä myös käytettävien tilojen tulee pysyä mukana.

Myös Palojoet ovat tyytyväisiä, että kaupat tehtiin juuri SKiB:n kanssa.

- Meille on tärkeää, että löysimme Tukkurille ostajan, joka arvostaa porilaista kulttuuriperintöä ja haluaa tässä hengessä kiinteistöä myös kehittää, toteaa toimitusjohtaja Juha Mäenpää.

SKiB on yleishyödyllinen ja sitoutumaton säätiö, jonka tarkoituksena on ruotsinkielisen kulttuurin tukeminen Porissa ja Porin ympäristössä. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa ennen kaikkea tukemalla ruotsinkielistä koulutoimintaa.

Lisätietoja antaa Erik Rosenlew, erik.rosenlew@skib.fi, 040 525 6030