SKiB
Svenska Kulturfonden i Björneborg

B.ab Tuomarinkulmas byggprojekt i Kuukkari

Bakgrund

B.ab Tuomarinkulmas projekt för byggande av ett nytt bostadshus för seniorer blev möjligt då föreningen De Gamlas Hem - Porin Vanhainkoti r.f och fonden Ålderdomshjälpen, förvaltad av SKiB, sammanslog sina krafter sommaren 2016. I praktiken skedde detta genom att De Gamlas Hem överlät hela sitt aktieinnehav i b.ab Tuomarinkulma, fastigheterna i sjätte stadsdelen och sina värdepapper till Ålderdomshjälpen. De Gamlas Hems och Ålderdomshjälpens historier bildar en viktig del av vägen till nybygget och berättas här i korta versioner.

De Gamlas Hem - Porin Vanhainkoti r.f

Föreningen De Gamlas Hem grundades 1898 på initiativ av Emma Hjorth och J.A. Hjorth. Den 27.4.1898 ingick följande annons i Björneborgs tidiningen:
De ärade medborgarinnor och medborgare , som intressera sig för bildande af en förening för åstadkommande af ett hem för ålderstigna, värnlösa fruntimmer i staden, behaga sammanträda i rådhussalen fredagen 29 innevarande april kl. 6. e. m.
Emma Hjorth J.A. Hjorth

Medelinsamlingen till föreningen hade påbörjats redan tidigare, 1892. Konstituerande mötet beslöt grunda en förening med uppgift att åstadkomma det i annonsen nämnda hemmet. Föreningens första hem öppnades i hyrda utrymmen år 1901.

Redan i ett tidigt skede fanns det planer på att bygga en egen byggnad för hemmet. Föreningen anhöll om tomter av staden och den andra ansökan gav önskat resultat, föreningen fick fyra intill varandra varande tomter i sjätte stadsdelen. Föreningens tidvis svaga ekonomi och de oroliga tiderna gjorde att man kom igång med bygget av ett eget hem först 1923. Huset är byggt i trä och ritat av Torkel Nordman. Huset togs i bruk samma år. Efteråt har huset byggts på och moderniserats ett antal gånger. Sin nuvarande form har huset fått i början på 1970-talet då fem bostäder byggdes i husets ändor och service utrymmen byggdes i husets mitt. 

År 1976 beslöt De Gamlas Hems styrelse att teckna aktier i det nygrundade b.ab Tuomarinkulma och till bolaget hyra två av sina tomter. B.ab Tuomarinkulma lät på tomterna bygga ett tre våningar högt höghus, ritat av Michael Küttner. Huset hade tre trappuppgångar med bekväma trappor men utan hiss. De flesta av bostäderna ägdes av De Gamlas Hem, andra ägare var SKiB och privata personer.

 

Ålderdomshjälpen i Björneborg - Werner Petrell 

Förplanering

Projektering

Rivning av tidigare byggnaden

Byggstart

I media

Projektet har intresserat den breda publiken och ett flera artiklar har publicerats i lokala pressen 

YLE Åboland 8.12.2016 - "Svenska Kulturfonden i Björneborg bygger seniorhus"

SK 8.12.2016 - "Upeaa uutta puuarkkitehtuuria vai sittenkin outo ilmestys?"

YLE Satakunta 8.12.2016 - "Porin Kuukkariin nousee puinen kerrostalo senioriasukkaiden käyttöön"

SK 13.3.2017 - "Puurunko ei innosta kerrostalorakentajia – pää auki ensi kesänä"

SK 22.7.2017 - "Purkutyö alkoi – asuntomessuiksi valmistuvassa puutalossa opiskelijat ja seniorit asuvat yhdessä

SK 11.8.2017 - "Video: Punatiilitaloa hajotetaan osiin Kuukkarissa – tilalle senioritalo"

SK 21.12.2017 - "Tiedätkö mikä jättimäinen telinerakennelma Kuukkarin kattojen ylle kohoaa? 'Ankkuripainoja on 130 tonnia'"