SKiB
Svenska Kulturfonden i Björneborg

SKiB Campus arkitekturtävlingen är avgjord

Arkitektbyrån JKMM Architects har vunnit den arkitekttävling som utlysts av Svenska Kulturfonden i Björneborg (SKiB).

Tävlingen arrangerades med anledning av att stiftelsen vill bygga ett campus och ett nordiskt kulturcentrum i hjärtat av Björneborg. Fem byråer hade inbjudits till tävlingen och det vinnande bidraget gick under namnet Damgambit.

– För den breda allmänheten är JKMM Architects säkert känd genom byråns arbete med konstmuseet Amos Rex i Helsingfors, säger SKiB:s verkställande direktör Martin Hartman.

I projekthelheten ingår dels ombyggnad av befintliga lokaler, dels planering av nya utbildningslokaler för Björneborgs Svenska Samskola och dessutom ett nytt nordiskt kulturcentrum.

– SKiB:s uttalade ambition är att vara en aktiv del av närsamhället och bidra till utvecklingen av Björneborg. Det här projektet är ett konkret uttryck för den strävan, säger Hartman.

Arkitekttävlingen ordnades i samarbete med Finlands Arkitektförbund r.f.

För mer information vänligen kontakta: vd och ledande rektor Martin Hartman, martin.hartman@skib.fi, tfn 044 986 2364

Bilder på det vinnande bidraget och juryns bedömningsprotokoll kan hämtas här.

Tävlingsbidragen finns till påseende här.

SKiB Kampus arkkitehtuurikilpailu on ratkennut

Voittanut ehdotus on “Damgambit” ja sen tekijäksi paljastui Arkkitehtitoimisto JKMM Oy.

SKiB Kampus hankkeen suunnitelma sisältää olemassa olevien koulurakennusten tilamuutoksia ja uudisrakennuksena toteutettavan kulttuurirakennuksen. Kulttuurirakennus pitää sisällään uusien opetustilojen lisäksi monipuolisia ja monikäyttöisiä kulttuuritiloja, joista osa tulee olemaan avoimia kaikille kaupunkilaisille. Uudisrakennus sijoittuu Eteläpuiston varrelle, joka asettaa rakennukselle kaupunkikuvallisesti korkeat vaatimukset.

- Voittaneessa ehdotuksessa yhdistyvät tasapainoisella tavalla luonteva asema kaupunkikuvassa ja tilaohjelman toimiva ratkaisu. Damgambit liittää laajennusosan olemassa oleviin rakennuksiin kauniisti muodostaen kutsuvan ja lämminhenkisen koulukampuksen Eteläpuiston ja Mikonkadun kulmaan, toteaa kutsukilpailun palkintolutakunnan puheenjohtaja arkkitehti Petri Piirta.

Arkkitehtikilpailu toteutettiin kutsukilpailuna yhteistyössä SAFA:n kanssa ja noudattaen SAFA:n kilpailusääntöjä. Kilpailuun kutsuttiin toimistoja, joilla on kokemusta koulu- ja
kulttuurirakennusten suunnittelusta. Kaikki kutsutut toimistot antoivat ehdotuksensa.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja ja johtava rehtori Martin Hartman, martin.hartman@skib.fi, puh 044 986 2364

Lehdistötiedote, voittajan kuvat ja arvostelupöytäkirjan voi ladata täältä.

Kilpailuehdotukset ovat nähtävissä täältä.