Presentation av Tuomarinkulma projektet

Fonden Ålderdomshjälpen i Björneborg vid Svenska Kulturfonden i Björneborg låter bygga ett våningshus i trä till sjätte stadsdelen. Byggstart är enligt plan sommaren 2017 och huset står klart hösten 2018. 

Läs mer ->

Läs mera →
Ålderdomshjälpen mottar en betydande donation

Fonden Ålderdomshjälpen i Björneborg, som administreras av Svenska Kulturfonden i Björneborg, har mottagit en betydande donation av De Gamlas Hem i Björneborg - Porin Vanhainkoti r.f. Donationen består av fastigheter i sjätte stadsdelen, aktier i B.ab Tuomarinkulma och noterade värdepapper.

Läs mer ->

Läs mera →
Om Ålderdomshjälpen

Om Ålderdomshjälpen i Björneborg

Fonden benämnd Ålderdomshjälpen i Björneborg fick sin början år 1960 genom en testamenterad donation till Svenska Kulturfonden i Björneborg gjord av affärsmannen Werner Petrell. År 2016 utökades förmögenheten och verksamheten då fonden av föreningen De Gamlas Hem i Björneborg - Porin Vanhainkoti r.f mottog en betydande donation bestående av fastigheter och värdepapper.

Läs mera →
Ålderdomshjälpens seniorboenden

Ålderdomshjälpens seniorboenden

Ålderdomshjälpen erbjuder hyresbostäder för seniorboende i sitt hus Mikaelsgården och fr.om hösten 2018 också i Tuomarinkulma. I Mikaelsgården finns sammanlagt 24 seniorbostäder i storlekarna 1r+k till 3r+k. Tuomarinkulma kommer att ha 23 bostäder i storlekarna 1r+k till 3r+k. 

Läs mer ->

Läs mera →
Gott åldrande

Ålderdomshjälpens koncept Gott Åldrande

Ålderdomshjälpens koncept Gott Åldrande strävar efter att stöda äldre personer att ha en aktivt, gemenskaplig och god tillvaro. Verksamhetsledare för Gott åldrande ordnar med träffar, program, kurser mm. Verksamhetsledaren kan också hjälpa i förtroende i ärenden som man kan behöva stöd med. Deltagande i verksamheten är enligt egen vilja och behov.

Läs mer ->

Läs mera →
Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

För ytterligare uppgifter kontakta Ålderdomshjälpens verksamhetsledare.

Läs mer ->

Läs mera →