Seniorit ja kulttuuri Porissa 2016-2017

Sataedun koulutuskuntayhtymä, Porin kaupunki, Kultasuu Oy ja Svenska Kulturfonden i Björneborg toteuttivat vuosina 2016-2017 Porissa ainutlaatuisen yhteishankkeen, jossa tutkittiin ryhmässä tapahtuvien, säännöllisten kulttuurikokemusten vaikutuksia porilaisten senioreiden hyvinvointiin.

Läs mera →
Trekoli broschyr

Bygget av Villa Hilla i Trekoli kvarteret fortsätter intensivt. Huset är speciellt planerat för att möjliggöra samhörighet, ett bra och tryggt boende på äldre dar. Ålderdomshjälpen har för en tid sedan publicerat en broschyr om huset, som nu också kan bläddras i på nätet. 

Läs mera →
Trekoli kvarterets nybygge

Fonden Ålderdomshjälpen i Björneborg vid Svenska Kulturfonden i Björneborg låter bygga ett våningshus i trä i sjätte stadsdelen. Huset benämns Hilla. Byggstart var sommaren 2017, huset blir inflyttningsklart under sensommaren/hösten 2018. Intresset för Hillas seniorbostäder har varit stort. Du kan bekanta dig med huset och bostäderna genom att bläddra i en nätversion av husets broschyr

Läs mera →
Om Ålderdomshjälpen

Om Ålderdomshjälpen i Björneborg

Fonden benämnd Ålderdomshjälpen i Björneborg fick sin början år 1960 genom en testamenterad donation till Svenska Kulturfonden i Björneborg gjord av affärsmannen Werner Petrell. År 2016 utökades förmögenheten och verksamheten då fonden av föreningen De Gamlas Hem i Björneborg - Porin Vanhainkoti r.f mottog en betydande donation bestående av fastigheter och värdepapper.

Läs mera →
Gott åldrande

Ålderdomshjälpens koncept Gott Åldrande

Ålderdomshjälpens koncept Gott Åldrande strävar efter att stöda äldre personer att ha en aktivt, gemenskaplig och god tillvaro. Verksamhetsledare för Gott åldrande ordnar med träffar, program, kurser mm. Verksamhetsledaren kan också hjälpa i förtroende i ärenden som man kan behöva stöd med. Deltagande i verksamheten är enligt egen vilja och behov.

Läs mera →
Kontaktuppgifter

För ytterligare uppgifter kontakta Ålderdomshjälpens verksamhetsledare.

Läs mera →
26.4 Seniorit ja kulttuuri Porissa 2016-2017

Sataedun koulutuskuntayhtymä, Porin kaupunki, Kultasuu Oy ja Svenska Kulturfonden i Björneborg toteuttivat vuosina 2016-2017 Porissa ainutlaatuisen yhteishankkeen, jossa tutkittiin ryhmässä tapahtuvie…

18.4 Trekoli kvarterets nybygge

Fonden Ålderdomshjälpen i Björneborg vid Svenska Kulturfonden i Björneborg låter bygga ett våningshus i trä i sjätte stadsdelen. Huset benämns Hilla. Byggstart var sommaren 2017, huset blir inflyttnin…

20.7 Ålderdomshjälpen mottar en betydande donation

Fonden Ålderdomshjälpen i Björneborg, som administreras av Svenska Kulturfonden i Björneborg, har mottagit en betydande donation av De Gamlas Hem i Björneborg - Porin Vanhainkoti r.f. Donationen bestå…