Svenska Kulturfonden i Björneborg - SKiB

Svenska Kulturfonden i Björneborg, grundad 1919 av Hjalmar Widbom, är en allmännyttig stiftelse. Sitt syfte förverkligar stiftelsen genom utbildningsverksamhet, seniorverksamhet och genom att bevilja verksamhets- och projektunderstöd.

Läs mera →
Verksamhetsunderstöd 2018

Svenska Kulturfonden i Björneborg lediganslår verksamhetsunderstöd att sökas hösten 2018. Verksamhetsunderstöd kan beviljas samfund med verksamhet på svenska i Björneborg med omnejd. Ansökan skall inlämnas till ansokan@skib.fi senast i slutet på november 2018.

Läs mera →
Trekoli broschyr

Bygget av Villa Hilla i Trekoli kvarteret fortsätter intensivt. Huset är speciellt planerat för att möjliggöra samhörighet, ett bra och tryggt boende på äldre dar. Ålderdomshjälpen har för en tid sedan publicerat en broschyr om huset, som nu också kan bläddras i på nätet. 

Läs mera →
Nationaloperans Knattarnas konststund förevisas under våren på flera orter

Nationaloperans föreställning för barn 'Barberaren i Sevilla' förevisas i Åbo, Helsingfors, Grankulla och Esbo under våren 2018.

Läs mera →

AKTUELLT

29.10 Verksamhetsunderstöd 2018

Svenska Kulturfonden i Björneborg lediganslår verksamhetsunderstöd att sökas hösten 2018. Verksamhetsunderstöd kan beviljas samfund med verksamhet på svenska i Björneborg med omnejd. Ansökan skall inl…

13.7 SuomiAreena

SuomiAreena har rikligt med svenskspråkigt program. Bl.a Folktinget, Folkhälsan, SLC, Nordiska ministerrådet mm är på plats. Nappa på svenskan i Björneborg!

26.4 Seniorit ja kulttuuri Porissa 2016-2017

Sataedun koulutuskuntayhtymä, Porin kaupunki, Kultasuu Oy ja Svenska Kulturfonden i Björneborg toteuttivat vuosina 2016-2017 Porissa ainutlaatuisen yhteishankkeen, jossa tutkittiin ryhmässä tapahtuvie…

22.4 Nationaloperans Knattarnas konststund förevisas under våren på flera orter

Nationaloperans föreställning för barn 'Barberaren i Sevilla' förevisas i Åbo, Helsingfors, Grankulla och Esbo under våren 2018.

18.4 Trekoli kvarterets nybygge

Fonden Ålderdomshjälpen i Björneborg vid Svenska Kulturfonden i Björneborg låter bygga ett våningshus i trä i sjätte stadsdelen. Huset benämns Hilla. Byggstart var sommaren 2017, huset blir inflyttnin…

17.4 BSS lediganslår befattningar för ledarteam

Björneborgs svenska samskola söker ledarteam

Björneborgs svenska samskolas Ab ledigförklarar befattningar som

  • LEDANDE REKTOR
  • FÖRESTÅNDARE FÖR DAGHEMMET
  • REKTOR FÖR FÖRSKOLAN OCH GRUNDUNDERVISNING…

16.2 Croak innan ridån går upp – Skisser av konstnären Viktor Anthonov

Den ryska dockteaterkonstnären Viktor Anthonovs skisser och dockor är utställda i Björneborgs stadsbiblioteks utställningsutrymmen. Antonov slutför som bäst arbetet med dockor och iscensättningar i Fi…

31.12 Ålderdomshjälpens nybygge

Ålderdomshjälpens nybygge i sjätte stadsdelen byggs under ett högt skydd som täcker hela bygget. Det nya huset byggs av träelement och fast de är väderbeständiga är det viktigt att förhindra vatten fr…

2.10 Mera konst! seminariet i Björneborg

Välkommen till ett aktuellt Mera konst!-seminarium om konst i offentlig miljö. Vi bekantar oss med den sydsvenska staden Lund och dess arbete med offentlig konst genom konkreta exempel samtidigt som v…

23.8 Nationaloperan hämtar Knattarnas konststunder till Björneborg

Nationaloperans utbud för barn utvidgas med de populära föreställningarna Knattarnas konststunder: Barberaren i Sevilla som från och med hösten också ges på svenska. Översättningen kan göras tack vare…

2.3 Projektmedel 2017

Svenska Kulturfonden i Björneborg lediganslår projketmedel att sökas våren 2017

1.9 Kom till Satakunta! - stor affisch tävling

”Kom till Satakunta!”

Vi vet alla att det stämmer. Det är hit man borde komma
Men hur ska vi få ut detta glädjebudskap till världens globetrotters? Eller till de nordiska resenärerna på andra sidan vi…

20.7 Ålderdomshjälpen mottar en betydande donation

Fonden Ålderdomshjälpen i Björneborg, som administreras av Svenska Kulturfonden i Björneborg, har mottagit en betydande donation av De Gamlas Hem i Björneborg - Porin Vanhainkoti r.f. Donationen bestå…

3.7 FinlandsArenan har mer svenskspråkigt program än någonsin

Finlandsarenan går av stapeln 11. - 15.7.2016, i år innefattar Finlandsarenan 170 olika evenemang. Också i år är Folktinget med och arrangerar ett rikt svenskspråkigt program. Svenska Kulturfonden i B…

28.4 Maria Kallionpää och Markku Klami tonsätter CROAK

Nordens första stora dockteateropera tonsätts av Markku Klami och Maria Kallionpää i samarbete. Verket heter CROAK or The Unexpected Joys And Perils of Singing. CROAK uruppförs år 2018 i Promenadsalen…

22.3 SKiB förvärvade orginalnoterna till Fridolins dårskap

Stiftelsen Svenska Kulturfonden i Björneborg har förvärvat original noterna till Jean Sibelius tonsättning av skalden Erik Axel Karlfeldts dikt Fridolins dårskap. Förvärvet förstärker SKiBs musikstipe…

21.3 Skivan "The River" med Selim Palmgrens pianokonserter 1-3 gavs ut

Björneborg födda kompositören Selim Palmgrens betydelse för Björneborgs musik- och kulturliv är stor.

Sinfoniettan i Björneborg har med ledning av överkapellmästare Jan Söderblom spelat in Palmgrens …

1.3 Projektunderstöd 2016

Ansökningarna för projektunderstöd 2016 skall lämnas in senast sö. 3 april.