Svenska Kulturfonden i Björneborg - SKiB

Svenska Kulturfonden i Björneborg, grundad 1919 av Hjalmar Widbom, är en allmännyttig stiftelse. SKiBs syfte är att understöda svenskspråkig kulturverksamhet i björneborgstrakten. Stiftelsens verksamhet är indelat i fyra verksamhetsområden: utbildning, kultur, ålderdomshjälpen och kapital.

Läs mera →
Croak innan ridån går upp – Skisser av konstnären Viktor Anthonov

Den ryska dockteaterkonstnären Viktor Anthonovs skisser och dockor är utställda i Björneborgs stadsbiblioteks utställningsutrymmen. Antonov slutför som bäst arbetet med dockor och iscensättningar i Finland. Croak får sin världspremiär i Promenadi-salen i Björneborg den 9 mars 2018.


Viktor Antonovs teckning - första mötet mellan Croak och Olivia

Läs mera →
SKiB köper F.ab Tukkuri

Fastighetsaffär uppfyller långtida dröm

Planeringen av länge önskade tilläggsutrymmen för utbildningsverksamheten på svenska i Björneborg kan påbörjas.

Svenska Kulturfonden i Björneborg, SKiB, har idag, tis. 30.1, köpt hela Kiinteistö Oy Tukkuris aktiestock av T.M. Palojoki Oy och Touko Palojokis arvingar. Företaget äger fastighetshelheten vid Eteläpuisto 15 i Björneborg. Fastigheten är grannfastighet till Björneborgs svenska samskola, som ägs av SKiB.

Läs mera →
Ålderdomshjälpens nybygge

Ålderdomshjälpens nybygge i sjätte stadsdelen byggs under ett högt skydd som täcker hela bygget. Det nya huset byggs av träelement och fast de är väderbeständiga är det viktigt att förhindra vatten från att komma in i konstruktionen. Skyddet sträcker sig högt över de låga husen i stadsdelen, skyddet är ung. lika högt som ett fem våningars höghus. Huset som byggs under skyddet blir i tre våningar.

Läs mera →

Aktuellt

16.2 Croak innan ridån går upp – Skisser av konstnären Viktor Anthonov

Den ryska dockteaterkonstnären Viktor Anthonovs skisser och dockor är utställda i Björneborgs stadsbiblioteks utställningsutrymmen. Antonov slutför som bäst arbetet med dockor och iscensättningar i Fi…

31.12 Presentation av Tuomarinkulma projektet

Fonden Ålderdomshjälpen i Björneborg vid Svenska Kulturfonden i Björneborg låter bygga ett våningshus i trä till sjätte stadsdelen. Byggstart är enligt plan sommaren 2017 och huset står klart hösten 2…

31.12 Ålderdomshjälpens nybygge

Ålderdomshjälpens nybygge i sjätte stadsdelen byggs under ett högt skydd som täcker hela bygget. Det nya huset byggs av träelement och fast de är väderbeständiga är det viktigt att förhindra vatten fr…

2.10 Mera konst! seminariet i Björneborg

Välkommen till ett aktuellt Mera konst!-seminarium om konst i offentlig miljö. Vi bekantar oss med den sydsvenska staden Lund och dess arbete med offentlig konst genom konkreta exempel samtidigt som v…

23.8 Nationaloperan hämtar Knattarnas konststunder till Björneborg

Nationaloperans utbud för barn utvidgas med de populära föreställningarna Knattarnas konststunder: Barberaren i Sevilla som från och med hösten också ges på svenska. Översättningen kan göras tack vare…

2.3 Projektmedel 2017

Svenska Kulturfonden i Björneborg lediganslår projketmedel att sökas våren 2017

1.9 Kom till Satakunta! - stor affisch tävling

”Kom till Satakunta!”

Vi vet alla att det stämmer. Det är hit man borde komma
Men hur ska vi få ut detta glädjebudskap till världens globetrotters? Eller till de nordiska resenärerna på andra sidan vi…

20.7 Ålderdomshjälpen mottar en betydande donation

Fonden Ålderdomshjälpen i Björneborg, som administreras av Svenska Kulturfonden i Björneborg, har mottagit en betydande donation av De Gamlas Hem i Björneborg - Porin Vanhainkoti r.f. Donationen bestå…

3.7 FinlandsArenan har mer svenskspråkigt program än någonsin

Finlandsarenan går av stapeln 11. - 15.7.2016, i år innefattar Finlandsarenan 170 olika evenemang. Också i år är Folktinget med och arrangerar ett rikt svenskspråkigt program. Svenska Kulturfonden i B…

28.4 Maria Kallionpää och Markku Klami tonsätter CROAK

Nordens första stora dockteateropera tonsätts av Markku Klami och Maria Kallionpää i samarbete. Verket heter CROAK or The Unexpected Joys And Perils of Singing. CROAK uruppförs år 2018 i Promenadsalen…

22.3 SKiB förvärvade orginalnoterna till Fridolins dårskap

Stiftelsen Svenska Kulturfonden i Björneborg har förvärvat original noterna till Jean Sibelius tonsättning av skalden Erik Axel Karlfeldts dikt Fridolins dårskap. Förvärvet förstärker SKiBs musikstipe…

21.3 Skivan "The River" med Selim Palmgrens pianokonserter 1-3 gavs ut

Björneborg födda kompositören Selim Palmgrens betydelse för Björneborgs musik- och kulturliv är stor.

Sinfoniettan i Björneborg har med ledning av överkapellmästare Jan Söderblom spelat in Palmgrens …

1.3 Projektunderstöd 2016

Ansökningarna för projektunderstöd 2016 skall lämnas in senast sö. 3 april.

Evenemang