Svenska Kulturfonden i Björneborg

Svenska Kulturfonden i Björneborg

Svenska Kulturfonden i Björneborg, stiftad den 19 7/10 19 af Hjalmar Widbom, är en privat, oberoende, allmännyttig stiftelse vars syfte är "befrämjande av de svenskspråkiga kultursträvandena i Björneborg med omnejd". Svenska Kulturfonden i Björneborg förvaltar Werner Petrells fond Ålderdomshjälpen i Björneborg.

 

Nyheter

Nationaloperan hämtar Knattarnas konststunder till Björneborg

Nationaloperans utbud för barn utvidgas med de populära föreställningarna Knattarnas konststunder: Barberaren i Sevilla som från och med hösten också ges på svenska. Översättningen kan göras tack vare  ett bidrag om 30 000 euro som stiftels…


Projektmedel 2017

Svenska Kulturfonden i Björneborg lediganslår projketmedel att sökas våren 2017


Våningshus i trä till sjätte stadsdelen i Björneborg

Bostadsaktiebolaget Tuomarinkulma låter till sjätte stadsdelen i Björneborg uppföra ett seniorhus i trä.

Porin Kuukkarissa sijaitseva As Oy Tuomarinkulma rakennuttaa puurakenteisen senioritalon.


Maria Kallionpää och Markku Klami tonsätter CROAK

Nordens första stora dockteateropera tonsätts av Markku Klami och Maria Kallionpää i samarbete. Verket heter CROAK or The Unexpected Joys And Perils of Singing. CROAK uruppförs år 2018 i Promenadsalen i Björneborg.

Tonsättaren och pianisten …


SKiB förvärvade orginalnoterna till Fridolins dårskap

Stiftelsen Svenska Kulturfonden i Björneborg har förvärvat original noterna till Jean Sibelius tonsättning av skalden Erik Axel Karlfeldts dikt Fridolins dårskap. Förvärvet förstärker SKiBs musikstipendiets identitet på ett fint sätt.


Skivan "The River" med Selim Palmgrens pianokonserter 1-3 gavs ut

Björneborg födda kompositören Selim Palmgrens betydelse för Björneborgs musik- och kulturliv är stor.

Sinfoniettan i Björneborg har med ledning av överkapellmästare Jan Söderblom spelat in Palmgrens alla fem pianokonserter för Alba Records.…


Evenemang